GIONGEAKMAT.COM / Bán Cây Hạt Cà Phê Giống Viện Eakmat (Trang 3)

Bán Cây Hạt Cà Phê Giống Viện Eakmat

Bán các loại cây, hạt cà phê TR4, TR9, 414, 138, TRS1, xanh lùn Trường Sơn, lá xoài, Thiện Trường giống ghép, thực sinh, lá sò lá má, hạt giống cà phê đầy đủ chất lượng, đảm bảo đúng giống cho năng suất cao.