Giới thiệu giống ca cao TD5

Đặc điểm thực vật, đặc tính của giống ca cao TD5 Giống ca cao TD5 là giống ca cao chịu gió ấm và đượcđánh giá cao nhất trong 8 giống ca cao vô tính được Bộ Nông Nghiệp cho phép trồng rộng rãi tại Việt Nam. Đặc điểm thực vật …

Đọc thêm »