Giới thiệu giống ca cao TD5

Đặc điểm thực vật, đặc tính của giống ca cao TD5 Giống ca cao TD5 là giống ca cao chịu gió ấm và đượcđánh giá cao nhất trong 8 giống ca cao vô tính được Bộ Nông Nghiệp cho phép trồng rộng rãi tại Việt Nam. Đặc điểm thực vật …

Đọc thêm »

GIỚI THIỆU VIỆN EAKMAT

GIỚI THIỆU VIỆN EAKMAT

Viện Eakmat với bề dày 40 năm thành lập, qua nhiều lần đổi tên, hiện nay mang tên “Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên” Tên tiếng Anh là “WESTERN HIGHLANDS AGRICULTURE & FORESTRY SCIENCE INSTITUTE (WASI)”. Vườn ươm viện Eakmat với vị trí thuận lợi nằm …

Đọc thêm »