GIONGEAKMAT.COM / Cây Tiêu Giống / Hình thức vận chuyển và giao nhận

Hình thức vận chuyển và giao nhận

Chính sách vận chuyển và giao nhận của chúng tôi bao gồm:
Hình thức vận chuyển và giao nhận

1. Vận chuyển:
– Tùy số lượng, chất lượng hàng hóa, chúng tôi sẽ sử dụng các phương tiện vận chuyển khách nhau để đảm bảo an toàn, đúng đủ số lượng và chất lượng khi tới tay khách hàng.
– Cước vận chuyển tùy theo quãng đường, vị trí địa lý sẽ có mức cước khác nhau do bên vận chuyển báo giá.
2. Giao nhận:
– Địa điểm giao nhận: Theo thỏa thuận giữa hai bên.
Phương pháp giao nhận:

  • Giao và nhận tại địa điểm hai bên đã thỏa thuận. Khách hàng có trách nhiệm bố trí người đến nhận và nghiệm thu hàng hóa tại chỗ để việc giao nhận cây giống thuận lợi theo đúng thời gian 2 bên thỏa thuận.
  • Thời gian nhận cây giống trước sẽ được chúng tôi thông báo trước 01 đến 02 ngày để khách hàng bố trí lao động bốc xếp cây giống. Cây giống phải được giao nhận trong ngày.
  • Sau mỗi lần giao nhận, 2 bên phải có biên bản giao nhận ghi rõ số lượng, chất lượng tại chỗ để làm cơ sở cho việc nghiệm thu, thanh lý hợp đồng(Cây giống đã được lập biên bản giao nhận coi như 2 bên đã giao nhận xong không đổi hoặc trả lại).

Bình Luận

comments

Xem thêm

Hướng dẫn kỹ thuật buộc dây và làm cỏ tiêu

Hướng dẫn kỹ thuật buộc dây và làm cỏ tiêu

Tóm tắt nội dung chính1 Kỹ thuật làm thế nào để buộc dây và đưa …