GIONGEAKMAT.COM / Cây Tiêu Giống / Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật của bên Viện Eakmat trung tâm cung cấp giống cây trồng bao gồm các yếu tố sau:
Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:
– Chúng tôi lưu giữ thông tin khách hàng cung cấp như số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ nhà,… nhằm phục vụ cho quá trình chăm sóc, hỗ trợ, tư vấn và mua bán giữa hai bên. Những thông tin này sẽ được đảm bảo giữ bí mật an toàn theo yêu cầu của khách hàng.
– Nội dung trao đổi, bàn bạc giữa hai bên khi làm việc với nhau qua các hình thức tin nhắn, gọi điện, email hoặc bất kỳ hình thức nào khác sẽ được lưu trữ và không cung cấp cho bên thứ ba.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:
– Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của khách hàng trong quá trình giao dịch với chính người đó, không có sự can thiệp hoặc để lộ thông tin tới bên thứ ba.
– Gửi thông báo về sự thay đổi của chúng tôi trong quá trình hoạt động tới khách hàng.

2. Thời gian lưu trữ thông tin:
Thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ trên server VDC và đảm bảo không bị rò rỉ, thời gian lưu trữ trọn đời nếu bên khách hàng không có yêu cầu xóa bỏ.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
– Cung Cấp Cây Giống Eakmat – Thôn 10 – xã Hòa Thắng – TP Buôn Ma Thuôt – Đăk Lăk.
– Mọi thông tin của khách hàng chúng tôi sẽ lưu trữ trên máy chủ của VDC cho tới khi khách hàng yêu cầu xóa bỏ.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:
Khách hàng có quyền yêu cầu sửa đổi, thêm mới hoặc xóa bỏ thông tin của mình trên hệ thống của chúng tôi.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
Trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng bị rò rỉ ra bên ngoài (khi khách hàng đã yêu cầu bảo mật thông tin), khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi báo cáo tới các cơ quan chức năng để xử lý.

Bình Luận

comments

Xem thêm

Hướng dẫn kỹ thuật buộc dây và làm cỏ tiêu

Hướng dẫn kỹ thuật buộc dây và làm cỏ tiêu

Tóm tắt nội dung chính1 Kỹ thuật làm thế nào để buộc dây và đưa …