GIONGEAKMAT.COM / Cây Tiêu Giống / Đề tài nghiên cứu kỹ thuật sản xuất cây hồ tiêu trong nước

Đề tài nghiên cứu kỹ thuật sản xuất cây hồ tiêu trong nước

Tìm hiểu về một số đề tài nghiên cứu kỹ thuật sản xuất cây hồ tiêu ở Việt Nam trong những năm gần đây và kết quả đạt được

Trên thế giới, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu tiêu lớn nhất, chiếm khoảng 35% tổng sản lượng xuất khẩu trên thị trường kinh tế.
Một số vùng trọng điểm thâm canh cây hồ tiêu như Tây Nguyên, Đông Nam Bộ đang thâm canh cao độ, đạt năng suất bình quân trên 3 tấn tiêu đen/ha, có vùng vượt năng suất đạt 7-10 tấn tiêu đen/ha.

Đề tài nghiên cứu kỹ thuật sản xuất cây hồ tiêu trong nước

Trên thực tế, các công trình nghiên cứu về giống tiêu ở Việt Nam còn rất ít, đa số được tập trung nghiên cứu về sâu bệnh. Một số nghiên cứu về hệ thống giống cây, kỹ thuật canh tác và cách phòng trừ sâu bệnh hại mới được đầu tư do Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam, Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên và Viện Bảo vệ thực vật làm chủ trì từ năm 2000 trở lại đây với đề tài cấp bộ, cấp nhà nước.
– Tại Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên điều tra cho thấy, bộ giống tiêu đang trồng ở các vùng trồng tiêu nước ta không có nguồn gốc rõ ràng và tương đối nghèo nàn. Hầu hết các giống tiêu đều bị nhiễm sâu bệnh từ đất với các mức độ khác nhau. Với giống tiêu Vĩnh Linh chiếm nhiều ưa thế trong sản xuất bởi cho năng suất cao và ổn định, chín đều, tỷ lệ bệnh vàng lá, thối rễ thấp hơn các giống khác.
– Tại Viện KH Nông nghiệp Miền Nam đã và đang nghiên cứu sản xuất giống tiêu ghép thực hiện trên các loài tiêu srilanka có khả năng kháng bệnh rễ cao tuy nhiên bước đầu ghép sống chưa có khả quan lắm trong việc trồng cây ghép để sản xuất.
Đang nghiên cứu cây giống sạch bệnh bằng kỹ thuật nuôi cấy mô và cho ra quy trình công nghệ sản xuất cây giống tiêu nuôi cấy mô với quy trình nhỏ (Nguyễn Tăng Tôn – 2005). Và áp dụng các biện pháp kỹ thuật thích hợp trong việc trồng cây nuôi cấy mô ra đồng sao cho ngăn ngừa được sự tấn công của sâu bệnh vẫn còn được tiếp tục nghiên cứu.
Những đề tài nghiên cứu đặc biệt chú trọng tới biện pháp trồng tiêu trên cây trụ sống, đây được xem như là một kiểu canh tác bền vững dành cho cây hồ tiêu. Mặc dù cho ra năng suất có thể thấp hơn cây trụ chết nhưng về mặt tính chất vật lý hóa học thì đất vườn được cải thiện và tỷ lệ cây bị vàng lá thấp hơn những vườn tiêu trồng trên cây trụ chết. Theo điều tra cho thấy, trồng cây trụ sống vừa tiết kiệm được lượng nước tưới cho cây, thậm chí nhiều vùng đã không cần tưới nước mà vẫn có khả năng đạt được năng suất khả quan (Tôn Nữ Tuấn Nam – 2005).

Đề tài nghiên cứu kỹ thuật sản xuất cây hồ tiêu trong nước

Hiện nay, một số vùng thâm canh cây hồ tiêu đang có hiện tượng lạm dụng phân hóa học, có những vườn tiêu kinh doanh bị mắc bệnh vàng lá nặng mà vẫn có hàm lượng chất dinh dưỡng trong đất rất cao, còn các chỉ tiêu vật lý khác như độ chặt, thành phần đoàn lạp bền trong nước lại kém hơn những vườn bình thường khác.
Việc sử dụng lượng phân khoáng liều cao ảnh hưởng đến các loại vi sinh vật có lợi trong đất như thế nào đối với hồ tiêu vẫn còn đang chưa được xem xét. Một số thí nghiệm về phân bón như phân hữu cơ, phân hóa học, phân bón lá cũng đang được Viện Eakmat Tây Nguyên thực hiện. Kết quả là phân hữu cơ có tác động rất nhiều đối với cây tiêu, phun phân bón lá 2-3 lần/năm có thể giúp cho một phần lượng phân khoáng bón vào đất.
Nhiều người cho rằng, việc cân bằng chất dinh dưỡng trong đất, đặc biệt là bổ sung nhiều hợp chất hữu cơ sẽ giúp các vi sinh vật phát triển phong phú và các vi sinh vật này sẽ giúp ích rất nhiều cho cây trồng trong việc hấp thu chất dinh dưỡng, tăng sức đề kháng, phát triển khỏe mạnh chống chọi sâu bệnh. Những vi sinh vật đối kháng phát triển sẽ khống chế kìm hãm những vi sinh vật gây bệnh. Và đây chính là hiệu quả của việc quản lý dịch hại dựa trên cơ sở bảo vệ cân bằng sinh thái trong môi trường đất.

Bình Luận

comments

Xem thêm

Hướng dẫn kỹ thuật buộc dây và làm cỏ tiêu

Hướng dẫn kỹ thuật buộc dây và làm cỏ tiêu

Tóm tắt nội dung chính1 Kỹ thuật làm thế nào để buộc dây và đưa …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *