Trang chủ / cách hái cà phê

cách hái cà phê

Phương pháp thu hoạch cà phê cho chất lượng cao

Tại các tỉnh Gia Lai, Kon Tum thường thu hoạch cà phê vào thời điểm tháng 10 – 12, ở các tỉnh DakLak, DakNong, Lâm Đồng thu hoạch vào thời điểm tháng 11 – 1 hàng năm, cà phê chè thời điểm thu hoạch vào tháng 8 – 10, đối với tỉnh Đức Trọng thu hoạch vào thời điểm tháng 9 – 11, Đà Lạt khoảng tháng 12 đến tháng …

Đọc thêm »