Trang chủ / cách che bóng cho cây tiêu

cách che bóng cho cây tiêu

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất hồ tiêu ở các nước khác

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất hồ tiêu ở các nước khác

Tìm hiểu về một số đề tài về nghiên cứu kỹ thuật sản xuất hồ tiêu ở ngoài nước Trên thế giới có rất nhiều quốc gia trồng tiêu mà không tưới nước bởi có lưu lượng mưa phân bổ đồng đều trong năm và cách trồng tiêu theo tập quán trồng dưới các loại cây thân gỗ rậm rạp nên năng suất thấp và không có nhu cầu tưới …

Đọc thêm »