Tìm hiểu về đặc điểm của giống ca cao TD2

Tóm tắt nội dung chính1 Một số đặc tính và đặc điểm thực vật của giống ca cao TD2 cho bà con nông dân tìm hiểu1.1 1. Đặc điểm thực vật học của giống ca cao1.2 2. Đặc tính của vỏ quả1.3 3. Đặc tính hạt1.4 4. Sức kháng sâu bệnh1.5 Bình Luận Một số … Đọc tiếp Tìm hiểu về đặc điểm của giống ca cao TD2